Nyt om den forsvundne straffelov

Her kommer der en opdatering til dem som har fulgt med i min straffesag, hvor jeg fik en fængselsdom for at have freds- og æreskrænket Domstolsstyrelsens IT-system.

Selvom ‘forbryderen’ som foretog ‘lovovertrædelsen’ (i øvrigt en tidligere politimand med 14 års erfaring fra politifaget) slap helt for tiltale, så idømte landsretten mig 7 dages betinget fængsel for at have medvirket til hans ‘forbrydelse’. Også selvom retten ikke fandt det bevist, at jeg skulle have taget billeder (hvilket jeg har 7 vidner på at jeg ikke gjorde) og på den måde medvirket. Alene min tilstedeværelse, som den tidligere politimands bisidder, var tilsyneladende nok til at få mig dømt.

Lovbekendtgørelser er IKKE love!

Det vel nok vigtigste spørgsmål som jeg igen og igen har bragt op i løbet af min retssag, er mysteriet om den forsvundne straffelov. Jeg har spurgt både advokater, anklagere, dommere og retspræsidenter om at de skulle være i stand til at referere for mig hvilken eksakt straffelov som jeg har stået tiltalt for at have overtrådt. Typisk får jeg at vide at det drejer sig om Bekendtgørelse af straffeloven lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28/09/2022.

Problemet med dette svar er at en lovbekendtgørelse ikke er en lov. Ifølge Grundloven, landets højeste lov, så er en lov først gyldig når den har en regents og en ministers underskrift. Og en lovbekendtgørelse er alt andet end underskrevet af regenten, da det typisk er en forholdsvist lavt rangerende embedsmand der har underskrevet den.

Som Justitsministeriet skriver på deres hjemmeside i lovkvalitetsvejledningen udstedt af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen i december 2017, så er en lovbekendtgørelse ikke lov, men en administrativ sammenskrivning af forskellige love, som på praktisk vis kan give et overblik over lovgivningen. Se pkt. 8.10 i lovkvalitetsvejledningen HER!

“Lovbekendtgørelser er uden selvstændig retlig betydning. Der er alene tale om en praktisk sammenskrivning af flere lovtekster. Er der fejl i lovbekendtgørelsen, er det således ikke denne, men de love, som den er udarbejdet på grundlag af, der gælder. Lovbekendtgørelser kan udstedes uden særlig lovhjemmel.”

Love, derimod, gennemgår en meget mere omfattende proces fra lovforslag til gældende lov, som blandt andet indebærer, at der er en regent og en minister der underskriver dem.

Som en borger der åbenbart skal idømmes straf for noget jeg ikke har gjort, og hvor der ikke findes noget offer (Domstolsstyrelsens IT-system medregner jeg ikke som værende et offer da IT-systemet næppe kender til tort, svie og smerte, endsige freds- og æreskrænkelse), så har jeg hele tiden krævet at vide hvilken lov jeg tilsyneladende skal dømmes efter. Men jeg får intet svar!

Forsvarsadvokat: “Det var sgu’ mærkeligt!”

Min beskikkede forsvarsadvokat blev selvfølgelig også spurgt til den manglende straffelov. Men det var ligesom om at han ikke rigtigt kunne tage mit spørgsmål seriøst, selvom jeg havde gentaget det mange gange for ham. Indtil vi sad og ville have min fængselsdom anket til højesteret. Efter at have haft et møde hvor vi udfærdigede min ansøgning til Procesbevillingsnævnet, så spørger jeg ham endnu en gang, og endelig tager han fat på opgaven. Samtalen foregik nogenlunde sådan her:

Flemming: Nå, har du så fundet den der straffelov?

Advokat: Du mener loven bag lovbekendtgørelsen?

Flemming: Ja, netop! Du har forstået det!

Advokat: Jeg kan da godt lige slå den op i Karnov!

Flemming: Tak. Jeg går øjeblikkeligt ned på gaden og henter en valgfri læskedrik til dig, hvis du kan finde den til mig.

Advokat: (Efter at have tastet lidt på computeren) Det var godt nok mærkeligt. Den ene lovbekendtgørelse leder bare hen til den næste! Men vent, den er jo her! Guud, den er helt tilbage fra 1930. Nej vent, den er sgu’ helt tilbage fra 1866! Men jeg har ikke adgang til den via Karnov. Det var sgu’ mærkeligt!

Flemming: Så får du altså ikke den der læskedrik, hvis du ikke kan vise lovens ordlyd til mig!

Mens den beskikkede advokat følger mig ned til udgangsdøren fortæller han at han betaler 36.000 kr. om året for adgang til Karnov, men at han alligevel ikke har adgang til hele Karnovs lovsamling. Og de forskellige advokater må ikke dele adgangen, for den er strengt personlig, så et advokathus på 10 advokater skal betale 360.000 kr. for at have adgang. Og det er endda kun til det strafferetlige område, da der findes forskellige områder. Han beklager sig over denne monopol tilstand, for der burde jo være konkurrence så priserne bliver holdt nede.

Jeg fortæller ham at han som advokat jo bare hæver priserne overfor borgerne, som det er dem der i sidste ende betaler regningen. Han nikker lidt modvilligt, nok mest i forlegenhed over at han ikke havde tænkt på det på den måde.

Rothschild imperiet igen igen

Jeg er ikke færdig med sagen, for jeg må vide hvem Karnov Gruppen er, og hvordan deres relation til retsområdet og forretningsverdenen er skruet sammen. Derfor går jeg hjem og laver en simpel søgning på internettet: “Hvem ejer Karnov”. Allerede det femte søgeresultat i min Brave-browser fortæller det jeg har behov for at vide: Rothschild imperiet ejer selvfølgelig også Karnovs Lovsamling i Danmark. Velbekomme!

Se den fulde artikel i DJØF bladet HER!

Den samme zionistiske Rothschild familie, som i øvrigt var instrumental via Balfour-erklæringen til at få oprettet staten Israel, er også dem der bestemmer hvem og hvor meget adgang jurister og borgere har til den digitale danske lovsamling. Og ikke mindst hvor meget de skal betale.

Ikke sært at dommere og retspræsidenter íkke skal have klinket noget når jeg spørger dem om straffeloven, for de har muligvis slet ikke adgang til den. Eller også har de, men de ved godt, at det ikke er karrierefremmende for dem, at afsløre hvilke hemmeligheder, der gemmer sig i den danske lovsamling. Og hvilken sammenblanding af zionisme og den lovgivende magt der finder sted i Danmark, og uden tvivl også i det store udland.

De fleste ved godt at Israel er zionistisk, at USA bedriver en zionistisk Mellemøst-politik, men de begriber ikke at zionisterne styrer langt mere af verdens begivenheder, fx. krigen i Ukraine. Og på samme tid tjener penge på deres forehavende!

Der er meget få familie-dynastier i verden der tjener mange penge på kriser som fx. pandemier og krige, mens verdensborgerne bliver fattigere og fattigere. Rothschild-dynastiet er den helt centrale familie i dette illusoriske skuespil. Og mens de bliver rigere og deres magt udvides, så bliver verden et fattigere og fattigere sted at være for den almindelige befolkning.

Karnov Gruppen omsatte ifølge en artikel i Finans (JP/Politiken) for 745 millioner kroner i 2022. Se artiklen HER!

Nå men, jeg må ind og pakke en lille sportstaske som kan stå klar når Rothschild ‘by proxy’ sender en politipatrulje ud for at arrestere mig med anklager om antisemitisme. Dem der kender mig ved at jeg i et stykke tid har sagt at mine gode venner Peer Brændgaard, og den tidligere politimand Jovan Tasevski, og jeg selv, sikkert snart skal ind og brumme den, fordi vi er nogle af de få i Danmark der taler højt om zionist- og Rothschild-problematikken. Antisemitisme er en alvorlig ting, må du jo forstå, for jøderne har gået så rigeligt meget i gennem i årtusinder, snøft-snøft!

VIGTIGE oplysninger om antisemitisme!

Jeg er ikke antisemit for jeg elsker alle andre mennesker der vil mig selv, min familie, mine venner og mit folk det godt. Jeg elsker alle mennesker uanset om de er jøder, muslimer, buddhister, kristne eller ateister.

Men zionister har en forskruet tilgang til deres ideologi, som er baseret på det giftige religiøse værk ‘Talmud’, hvori det står at de må snyde, bedrage og endda slå ikke-jøder ihjel. Disse zionster vil ikke noget godt med den magt de har tilranet sig. Og de har tilranet sig denne magt ved på fordækt vis at iklæde sig jødernes religion- og cherry-pick’e hvad de lige kan bruge fra jødedommens rige historie.

Min gode ven Peer Brændgaard er eminent til at forklare hvorfor der ikke er tale om antisemitisme, når man afsløre zionisterne, disse falske jøder, i deres forehavende, læs hans blog HER!

Nå men, jeg vil ind og pakke min taske! Altid godt at være forberedt på fremtiden – just in case!

Du kan genhøre min afsluttende forsvarstale i Landsretten HER!

Og du kan støtte mig ved at købe min bog Illusionen om Danmark HER!

One Reply to “Nyt om den forsvundne straffelov”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *