Bevis for at demokratiet er en fiktion

Demokratiet burde jo udgå fra Folketinget, men samtlige partier, undtagen Alternativet, vedtog en partistøttelov i maj 2023 som gør det næsten umuligt for nye partier at opnå valg til Folketinget. Dermed indskrænkes demokratiet markant, endnu en gang.

Se denne video lavet af Flemming Blicher i juni 2023, som forklarer hvordan lovforslaget blev vedtaget.

L104 er et lovforslag som blev vedtaget d. 30/5 som blandt andet fratager Frihedslistens optjente 67.548 kr. i partistøtte med øjeblikkelig virkning.

De Frie Grønne og Kristen Demokraterne har fået frataget hhv. 1,1 million og 650.000 kr/årligt, også med øjeblikkelig virkning. De Frie Grønne regner derfor med at gå konkurs ved årsskiftet.

Professorer ved Institut for Statskundskab ved både Århus og Københavns Universiteter mener at demokratiet tilsidesættes, men samtlige politiske partier, med undtagelse af Alternativet, stemte alligevel for.

Se L104 her:
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L104/BEH1-45/forhandling.htm#tE938EC74786F4740AEF33CB26067233Btab2

Sådan ser den færdige partistøttelov ud: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1189

Andre links her:
Sofie Løhde hædret med Kommandør af Dannebrog:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/10504a0d-c920-4557-968d-6429c14db4d5/

Radio4 podcast her:
https://www.radio4.dk/nyheder/ny-lov-fjerner-partistoette-til-smaa-partier/

TV2 (Reuters) artikel her:
https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-05-30-folketinget-fjerner-partistoette-til-kd-og-frie-groenne-med-ny-lov

Viborg Folkeblad (Reuters) artikel her:
https://viborg-folkeblad.dk/danmark/folketinget-fjerner-partistoette-til-kd-og-frie-groenne-med-ny-lov

Kommunistisk Parti artikel her:
https://kommunister.dk/nyheder/nye-regler-for-partistoette-indskraenker-demokratiet/

Borgerforslag om at hæve loftet for partistøtte her:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08545

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *