Anden oplæsning fra Del 2 – “De 3 Fiktioner”

Folketinget lyver om Grundloven

Og når Folketinget lyver, så må der jo være nogen til at forsøge at fortælle sandheden, hvilket jeg giver et bidrag til i denne video:

Se løgnen her på Folketingets hjemmeside “Grundloven er blevet ændret 4 gange, siden den første grundlov blev underskrevet i 1849.”:

https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundlovens-og-folkestyrets-udvikling

Men Grundloven er blevet ændret 6 gange, og det virker bevidst at Folketinget prøver at skjule grundlovsændringerne fra 1855 og 1863, da det netop var optrækket til statskuppet i 1866, hvor Danmark går tilbage til enevælde, hvor adlens (godsejernes) politikere er dem der udfører magtudøvelsen i Landstinget.

Denne praksis med at forbipassere befolkningen, som bliver ved med at gå til diverse valghandlinger, uden rigtig at få indflydelse på noget af væsentlig betydning; den praksis er fortsat frem til i dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *