Fodnoter til Illusionen om Grundloven

Herunder kan du se de fodnote-links, som optræder i bøgerne, så du let kan gå ind på fodnote-links i takt med at du læser Illusionen om Grundloven.

 1. Min hjemmeside “De 3 Fiktioner” hvor du kan læse om trilogien Illusionen om Danmark: https://de3fiktioner.dk/
 2. Martin Tidsvildes hjemmeside oplyser, hvordan du kan købe hans bøger: https://webboger.wordpress.com/
 3. Grundloven kan læses uden omsvøb på hjemmesiden “grundloven.dk”:
  https://www.grundloven.dk/
 4. Folketingets hjemmeside “Min Grundlov” med fortolkninger af Grundloven: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/forord
 5. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Junigrundloven: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
 6. Wikipedia opslag “Den Grundlovgivende Rigsforsamling: https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Grundlovgivende_Rigsforsamling
 7. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Helstatsforfatningen: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/helstatsforfatningen-1855-faellesforfatningen/
 8. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Novemberforfatningen: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/novemberforfatningen-1863/
 9. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Den Gennemsete Grundlov: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/
 10. Folketingets hjemmeside “Grundloven og folkestyrets udvikling”: https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundlovens-og-folkestyrets-udvikling
 11. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Systemskiftet i 1901: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/systemskiftet-1901
 12. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Grundloven af 1915: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1915/
 13. Kongehusets hjemmeside der beretter om, at kronprinsen holder statsråd d. 20. februar 2013: https://www.kongehuset.dk/kalender/hkh-kronprinsen-afholder-statsraad-kl-930
 14. Kongehusets hjemmeside der beretter om et statsrådsmøde d. 9. juni 2020: https://www.kongehuset.dk/nyheder/statsraad
 15. Instagram-opslag fra kongehuset med video af prins Christians første statsrådsmøde: https://www.instagram.com/reel/CzoHxGntDeH/
 16. Folketingets hjemmeside om statsrådsmøderne: https://www.ft.dk/da/leksikon/Statsraad
 17. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om Grundloven af 1920: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/grundlovsaendringen-10-september-1920/
 18. Aarhus Universitets hjemmeside med Staunings valgtale om grundlovsforslaget i 1939: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/hoer-thorvald-stauning-argumenterer-for-en-grundlovsaendring-1939
 19. Aarhus Universitets hjemmeside “Danmarkshistorien.dk” om den nugældende Grundlov fra 1953: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/grundlovsaendringen-1953/
 20. Berlingske kronik d. 10. august 2015 med titlen “Staten har (næsten) altid ret”: https://www.berlingske.dk/kronikker/staten-har-naesten-altid-ret
 21. Lov om Det udenrigspolitiske Nævn, LOV nr 54 af 05/03/1954” på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1954/54
 22. Folketingets hjemmeside om EU forordninger der bliver til lov: https://www.eu.dk/da/leksikon/Forordning
 23. Forfatterens hjemmeside “De 3 Fiktioner”: https://de3fiktioner.dk/
 24. Forfatterens Substack blog-hjemmeside. Abonnér her på mit nyhedsbrev: https://flemmingblicher.substack.com/
 25. Politiets Efterretningstjenestes Center for Terroranalyse udgiver vurderinger af terrortruslen her: https://pet.dk/publikationer/vurdering-af-terrortruslen-mod-danmark
 26. Peer Brændgaards hjemmeside med en fantastisk nyhedsblog og mulighed for at støtte ham økonomisk: https://perbraendgaard.dk/
 27. Dan Johannessons hjemmeside, hvor Dan viser sin fantastiske formidlingsevne: https://www.danjohannesson.dk/
 28. Løkken Frikirkes hjemmeside, hvor Jon Knudsen er initiativtager og frikirkepræst: https://loekkenfrikirke.dk/
 29. Daniel Orgonites “Chaos Navigator” nyhedsblog på mediet Substack: https://chaosnavigator.substack.com/
 30. Vaccinationsforum har udgivet filmen De forbudte bivirkninger: https://www.vaccineinfo.dk/film